WES 1

NYR 4

EAS 1

VAN 5

VAN 2

EAS 1

VAN 4

BOS 3

BOS 5

VAN 1

SJ 3

NYR 4

COL 1

ANA 4

BOS 2

OTT 5

VAN 3

WSH 10

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Marky1980
Bernadeta
ivan27
Forwards
COLLY
Dukla-88
Valerii
JoeBlack
PatrikP
ITACHYCZ
 
Tabulka
PatrikP 71 pts
Forwards 71 pts
ivan27 60 pts
Mravec__52 59 pts
Valerii 40 pts
Marky1980 39 pts
COLLY 35 pts
franckorc 35 pts
Celá tabuľka »
Absence
JoeBlack 13.6 - 16.6
JoeBlack 13.6 - 16.6
steve5 3.6 - 12.6
COLLY 30.5. - 2.6.
ivan27 30.5. - 2.6.
Všetky absencie »

Novinky - Důležité pro všechny hráče ! Important for all players! !

.....Ahoj všichni........Hello everyone...

Vítám starší ligu ale i hráče z Barisu...

...ale rovnou k věci...Od spuštění nové sézony Nhl se nám tu rozmohl takový něšvar... Musím vám uvést věci na pravou míru...

Hráčům z Barisu a všem bych chtěl především připomenout, aby si řádně přečetli Pravidla. My nejsme Baris liga ( bez urážky ) Nemyslete si, že jako hlavní admin nesleduju dění v naší lize a že se nezajímám. Sleduju a řešim záležitosti pokud možno objektivně, i když kvůly každýmu prdu nepíšu článek. Test spojení je povinný pro každého ! Wifi je zakázaná ! Občas uděláme revizi a všichni hráči v lize si budou muset udělat test aktuální..!

Postup při registraci začíná prakticky Úvodem. Omluvit se můžu za to, že se Úvod nezobrazí jako hlavní stránka. Kámen urázu, který nejsme schopni opravit...Ovšem člověk předpokládá, že každý kdo se přihlásí na stránky po prvý, že se normálně podívá alespoň na základní pravidla. Nhl lig na pc bývalo víc a všichni měli své podmínky !

Ted se konečně dostávám k hráči Tripodman. Je tu nějaký postup, který najde te v pravidlech. Nejsem pro vás žádná telefoní spojovatelka a přez hamachi něco, někomu, někam, proč a jak?.-) Řídím se fakty a pravidly !

Vyňatek z Pravidel:

...jak udělat screen je taktéž v pravidlech. A tak se ke mně dostal screen ! Legálně podaná stížnost. Stěžovatel a důkaz může být zveřejněn jen pokud se Tripodman odvolá a bude chtít být konfrontován se stěžovatelem .....

...proto Tripodman dostává trest odečtu 10ti bodů ze základu současné sezony Nhl "Za vulgární vyjadřování na Hamachi" ! Anketu ponechám do konce, ale jestli se podle ní rozhodnu, těžko říct....

....ještě k pravidlům hokeje. Řeknu to jednou větou. Hra Nhl2009 je nedokonalá, to víte všichni ! Ale každá hra by se měla hrát tak, jak je naprogramovaná, podmínky jsou pro každýho stejný...proto se zde na Poweru hraje hokej se vším....

...pokud k tomu chce někdo něco říct, raději na soukromou zprávu,...

...ale nezapoměn te, že vše co řeknete, může být použito proti vám :-) snažím se odpovědět každému i když to delší dobu trvá, ale já nemám v životě jen hokej......

******************************************************************************************************eng..........****************

I welcome the older league but also the players from Baris ...

... but straight to the point ... Since the launch of the new NHL season, such a mess has spread to us ... I have to put things right for you ...

First of all, I would like to remind Baris players and everyone to read the Rules properly. We are not a Baris League (no offense) Do not think that as the main admin I do not follow the events in our league and that I am not interested. I monitor and deal with matters as objectively as possible, even though I dont write an article because of every fart. The connection test is mandatory for everyone! Wifi is forbidden! We will do a review from time to time and all players in the league will have to take the test up to date ..!

The registration process starts practically with an introduction. I apologize for not introducing the Home page as the main page. A stone of uranium that we are not able to repair ... However, one assumes that everyone who logs on to the site for the first time will normally look at least the basic rules. Nhl leagues on the PC used to be more and everyone had their conditions!

    There was such a mess. Polls. Every poll I dont allow will NOT!

Now Im finally getting to Tripodman. There is some procedure that will find you in the rules. I am not a telephone operator for you and through hamachi something, to someone, somewhere, why and how ?.-) I follow the facts and rules!

Excerpt from the Rules:

    Vulgar expression both in the game, on the Hamachi chat, and in any other communication program. Always make a screen when making a complaint. In case of retaliation, both players will be penalized!

... how to make a screen is also in the rules. And so the screen came to me! Legally filed complaint. The complainant and the evidence can only be published if the Tripodman appeals and wants to be confronted with the complainant .....

... thats why Tripodman gets a penalty of 10 points on the basis of the current NHL season "For vulgar expression on Hamachi"! ll leave the poll to the end, but if I decide, its hard to say ....

.... in addition to the rules of hockey. I'll say it in one sentence. The game Nhl2009 is imperfect, you all know! But every game should be played as programmed, the conditions are the same for everyone ... thats why hockey with everything is played here on Power ....

... if anyone wants to say something, Id rather have a private message, ...

... but don' forget that everything you say can be used against you :-) I try to answer everyone even if it takes a long time, but I dont just have hockey in my life ......

 

....Thank you for your attention ....Děkuji za pozornost Joe Black

 

 


Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !

Top body
1. Point B. 56
2. Zibanejad M. 49
3. DeBrincat A. 47
4. Toews J. 47
5. Norris J. 46
6. Tkachuk B. 43
7. Giroux C. 42
Celá štatistika »
Top góly
1. Kane P. 27
2. Tkachuk B. 26
3. Kucherov N. 25
4. Kreider C. 25
5. Killorn A. 24
6. DeBrincat A. 23
7. Crosby S. 23
Celá štatistika »
Top asistence
1. Point B. 33
2. Zibanejad M. 29
3. Chabot T. 28
4. Toews J. 28
5. Murphy C. 26
6. Giroux C. 25
7. Chychrun J. 24
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Nedeljkovic A. 100.00
2. DeSmith C. 100.00
3. Husso V. 89.08
4. Kuemper D. 88.99
5. Swayman J. 88.47
6. Quick J. 88.34
7. Fleury M. 88.14
Celá štatistika »