PIT 2

DAL 4

TOR 7

PIT 6

OTT 0

DAL 4

TOR 6

VAN 3

VAN 10

TOR 3

VAN 8

TOR 7

OTT 3

DAL 1

NJ 2

DAL 3

NJ 1

PIT 2

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
ivan27
Dominik4
Veczi
Houwno
COLLY
Fetulo
knight25
franckorc
Bernadeta
JoeBlack
 
Tabulka
Houwno 59 pts
Fetulo 52 pts
ivan27 45 pts
COLLY 45 pts
franckorc 37 pts
Matejko25 31 pts
DoDosvk17 29 pts
Dukla-88 21 pts
Celá tabuľka »
Absence
steve5 18.9. - 28.9.
COLLY 9.9. - 12.9.
mikysek181 3.9 - 13.9
Bernadeta 19.8 - 28.8
Veczi 20.8. - 27.8
Všetky absencie »

Novinky - Ohlédnutí za sezonou Nhl 68 plus důležité informace...!...Budoucí novinky na lize cz a en...

...ke konci sezony Nhl 68 se do našich řad přidalo několik nových kvalitních hráčů. Sezona proto byla prodloužená, aby měla větší část aktivních hráčů šanci na postup do play off. Odehrálo se rovných 660 zápasů. Nastřílelo se 2585 golů. Na prvním místě v tabulce se umístil dnes již veterán Steve5 se svým Washingtonem. Největším střelcem se stal Houwno z Vancouveru jež z 45 pěti odehraných zápasů umístil v bráně 270 puků. Nejvíce ovšem v sezoně zaostává Tzar který jako jeden z největších amaterů se naučil obstojně hrát nic méně jeho 11 odehraných zápasů nestojí za titulek....

...at the end of the Nhl 68 season, several new quality players joined our ranks. The season was therefore extended so that a larger part of the active players had a chance to advance to the playoffs. Exactly 660 matches were played. 2585 goals were scored. The now-veteran Steve5 took the first place in the table with his Washington. The top scorer was Houwno from Vancouver, who put 270 pucks in the net from 45 five games played. However, the most lagging behind in the season is Tzar who, as one of the biggest amateurs, has learned to play decently, nothing less, his 11 games played are not worth the headline....

Nyní chci oslovit hlavně nové hráče ale informace jsou samozřejmně pro všechny. Určitě vítáme každého slušného aktivního hráče s odpovídajícím internetovým spojením. Rozhodně by jste neměli vynechat pravidla. Čtěte články s kterýma si tu dáváme práci. Nebylo by od věci si přečíst i několik starších článků aby jste byli v obraze jak to tu chodí. Potrpíme si na slušnou komunikaci. Snaž te se být nad věcí i kdyby vám protihráč třeba 3x vypnul zápas. Za vulgární a rasistické vyjadřování trestáme. Co se týče samotného hraní nejlepší je mít všechno vyplý. Od aktualizací a jiných věcí na pozadí tak i internetové stránky. Každá maličkost může mít a má vliv na kvalitní odezvu hry. Nedávno jsme zjistily že lehce povytažený kabel od internetu spůsobil obrovskou odezvu. Chci tu jen v krátkosti připomenout některá důležitá pravidla. Všiml jsem si že někdo měl automatické zaměřování střel. Výběr týmu zavisí na vašem statusu Vip. Pokud v sezoně odehrajete limit zápasů dostanete automaticky status Vip a díky tomu máte možnost si ponechat tým nebo si vybrat jakýkoliv jiný volný. Máte možnost splnit limit o deset procent méně. Pokud v danné sezoně limit nesplníte automaticky o status přicházíte do sezony nové můžete dostat tým který zbude...

Now I want to address mainly new players, but the information is of course for everyone. We certainly welcome any decent active player with a decent internet connection. You should definitely not skip the rules. Read the articles we work with here. It would be a good idea to read a few older articles so that you are aware of how things are going here. We will put up with decent communication. Try to stay on top of things even if your opponent shuts down the match for example 3 times. We punish vulgar and racist expressions. As for playing itself, its best to have everything turned off. From updates and other things in the background to websites. Every little thing can and does affect the quality of the games response. We recently discovered that a slightly pulled out cable from the Internet caused a huge response. I just want to briefly remind you of some important rules. I noticed that someone had automatic missile aiming. Team selection depends on your Vip status. If you play the limit of matches in the season, you will automatically receive Vip status and thanks to this you have the option to keep the team or choose any other free one. You have the option to meet the limit ten percent less. If you dont meet the limit in a given season, you automatically lose your status, you enter a new season, you can get a team that remains...

...k nadcházející změně nových soupisek pro rok 2023. Je důležité aby každý zvládnul skopírovat soubory do hry. Ideální by bylo kdyby měl každý stejnou verzi nhl. Jeden odkaz na stažení hry je v pravidlech. Je to ze stránek uložto.cz a zdarma to sice trvá dlouho ( avizujou 6-7 hodin ) ve skutečnosti to netrvá víc jak 3 hodiny ale za hru ručim ! Za 14 let co hraju nhlko jsem jinou verzi neměl. Čeština je oficiální tu najdete všude. Uvidíme jak nám to bude šlapat hlavně při ukládání zápasů. Nezapomeň te se mrknout na návod v článku který vytvořil Colly. Později vložíme návod někam do sekce na trvalo. Chci upozornit při změnách sestav ! Dávej te si na to pozor. Když prohodíte útočníka, často vám bude někde v lajnách chybět. V oslabení nebo v přesilovce atp. Jelikož tu byli případy kdy hráč záměrně upřednostil útočníka ve více řadách je to bráno jako vážné porušení pravidel s podmíněčným vyloučením z ligy ! Zápasy se namátkově kontrolujou !

...to the upcoming change of the new rosters for 2023. It is important that everyone can copy the files into the game. It would be ideal if everyone had the same version of nhl. One link to download the game is in the rules. Its from the website uložto.cz and although it takes a long time for free (they say 6-7 hours), in reality it doesnt take more than 3 hours, but I guarantee the game! In the 14 years Ive been playing nhlko, I havent had another version. Czech is the official language, you can find it everywhere. Well see how it works for us, especially when saving matches. Dont forget to check out the tutorial in the article created by Colly. Well put the tutorial somewhere in the permanent section later. I want to be notified when lineups change! Watch out for that. When you pass a striker, you will often miss him somewhere in the lines. In weakening or in overpowering, etc. Since there were cases when a player deliberately favored an attacker in several rows, it is considered a serious violation of the rules with a conditional exclusion from the league! Matches are checked randomly!

...Nyní jen heslovitě některý důležitý detaily :

                                                                                                                 ...děkuji za pozornost Joe Black


Musíte byť prihlásený aby ste mohli čítať a pridávať komentáre !

Top body
1. Matthews A. 64
2. Bunting M. 55
3. Marner M. 55
4. Tavares J. 52
5. Laughton S. 51
6. Konecny T. 50
7. Nylander W. 49
Celá štatistika »
Top góly
1. Matthews A. 34
2. Bunting M. 30
3. Konecny T. 26
4. Frost M. 26
5. Nylander W. 25
6. Tavares J. 24
7. van R. 24
Celá štatistika »
Top asistence
1. Marner M. 34
2. Matthews A. 30
3. Laughton S. 30
4. Atkinson C. 28
5. Tavares J. 28
6. MacEwen Z. 28
7. Provorov I. 26
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Stolarz A. 100.00
2. Adamec D. 87.50
3. Vanecek V. 87.18
4. Saros J. 85.86
5. Oettinger J. 85.55
6. Swayman J. 84.50
7. Petersen C. 84.31
Celá štatistika »